Voltallige oppositie vraagt interpellatiedebat aan omtrent afhandeling energietoeslag

Voltallige oppositie vraagt interpellatiedebat aan omtrent afhandeling energietoeslag

Naar aanleiding van de memo van wethouder Hegger over de voortgang van de energietoeslag vraagt de voltallige oppositie een interpellatiedebat aan. De fracties wensen dit debat te houden tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2022. Om tot dit debat te komen moet een meerderheid van de raad dit verzoek steunen.

De fracties Gemeentebelangen Purmerend, D66, Fractie Schaaij, GroenLinks, VVD, PVV, PB21, FvD en Leefbaar Purmerend zijn van mening dat een snelle afhandeling van aanvragen van de energietoeslag belangrijk is. In het verzoek schrijven de fracties dat: “Duidelijk is geworden dat honderden mensen langer dan acht weken wachten en deze achterstand zich gestaag heeft opgebouwd. In antwoord op de rondvraag tijdens de commissie Ruimte gaf de wethouder echter aan signalen over aanvragers die lang moeten wachten niet te kennen. Hij deed deze signalen af als incidenten. De memo laat zien dat van incidenten geen sprake is”.

De fracties willen de volgende vragen aan de wethouder stellen:

  1. Is de wethouder het met ons eens dat er geen sprake is van incidentele vertraging rondom de afhandeling van aanvragen, maar dat honderden huishoudens langer dan acht weken op een reactie wachten? Zo nee, waarom niet?
  2. Hoe beschouwt de wethouder zijn opmerkingen over het “niet bekend zijn met gevallen die langer dan acht weken aan het wachten zijn” in het licht van zijn memo?
  3. Wat is er volgens de wethouder concreet nodig om de achterstand in de verwerking zo snel mogelijk in te halen en ervoor te zorgen dat aanvragen binnen een termijn van maximaal acht weken worden verwerkt?

Of dit debat doorgang kan vinden hangt af van de fracties Stadspartij/BPP, PvdA, CDA en het AOV. Minimaal een van deze partijen zal het verzoek tot interpellatie moeten steunen om het debat te laten plaatsvinden.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.