Meerderheid tegen Masterplan Opvang Purmerend

Meerderheid tegen Masterplan Opvang Purmerend

Op donderdagavond 17 november besprak de commissie van de gemeenteraad de bespreeknotitie van GBP, D66, GroenLinks en Fractie Schaaij over een Masterplan Opvang. De indieners kwamen met deze notitie uit ergernis over het reactieve handelen van het gemeentebestuur rondom de komst van onder andere asielzoekers. De vier fracties zijn van mening dat de Purmerendse samenleving gebaat is bij een meer proactief beleid, voortkomend uit een plan dat tot stand komt op basis van de ideeën van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

De gemeente moet bij hulpverzoeken van het Rijk inzake asielzoekers nu in zeer korte tijd omvangrijke beslissingen nemen, zonder goed voorbereid te zijn, en zonder in gesprek te kunnen gaan met de samenleving. Daardoor heeft het gemeentebestuur onvoldoende zicht op het draagvlak voor de beslissingen en over de eventuele maatschappelijke steun en inzet die te verwerven is. Al langere tijd is er daarnaast maatschappelijke onvrede omtrent de huisvesting van dak- en thuislozen en spoedzoekers; wat Gemeentebelangen betreft terechte onvrede. Daarom stelde GBP voor de groep dak- en thuislozen en spoedzoekers mee te nemen in het voorgestelde plan. In samenspraak met de Purmerendse samenleving zouden er afspraken gemaakt kunnen worden over het te voeren opvangbeleid. Helaas was er dus te weinig steun voor het opstellen van een Purmerends opvangplan, wat ons betreft een gemiste kans.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.