Rapport verkeersactie Van Osweg

Rapport verkeersactie Van Osweg

Op zaterdag 15 oktober voerde Gemeentebelangen Purmerend actie langs de Van Osweg. Met deze actie werd aandacht gevraagd voor onveilige verkeerssituaties, in het bijzonder die op de Van Osweg. Op deze dag hebben leden van GBP de snelheid van het voorbijrazende verkeer gemeten en zijn onze vertegenwoordigers in gesprek gegaan met verschillende buurtbewoners. De actie is vervolgens geëvalueerd en verwerkt in een verslag, dat hier te lezen is.

Naar aanleiding van de bevindingen heeft de fractie technische vragen aan het gemeentebestuur gesteld. Bij de beantwoording van deze vragen zal duidelijk worden of het gemeentebestuur de veilige oversteekplaats eindelijk zal toezeggen aan de bewoners die hier al lang op wachten. Ook heeft de fractie gevraagd of het college klaar-overs kan inzetten tot het moment er een permanente oplossing is. Wij houden u op de hoogte!

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.