GBP niet akkoord met aanvullend krediet Kooimanpark

GBP niet akkoord met aanvullend krediet Kooimanpark

Het college van B&W heeft de gemeenteraad voorgesteld om een extra krediet van 800.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van fase 2 van de opwaardering van het Kooimanpark. Het voorstel werd door tussenkomst van de PVV geagendeerd voor de gemeenteraad, aangezien het college een bespreking eerst niet noodzakelijk achtte. In de commissievergadering van 23 maart erkende wethouder Verkroost echter dat hij het voorstel sowieso had moeten agenderen.

De reden voor het aanvragen van het extra krediet door het college is dat alle partijen die zich hebben ingeschreven voor de aanbesteding, dat hebben gedaan voor een aanzienlijk hoger bedrag dan oorspronkelijk door het college begroot. Volgens het college heeft dit te maken met schaarste en prijsstijgingen. Een nadere onderbouwing van deze prijsstijgingen volgde enkele dagen na de commissievergadering.

GBP stemde uiteindelijk tegen het voorstel van het college. Reden hiervoor is dat het college de extra kapitaallasten ten laste van de investeringsagenda brengt. In deze investeringsagenda staan verschillende kostbare zaken zoals de bouw van een buitenzwembad. GBP denkt dat het niet meer realistisch is om deze hele investeringsagenda ten uitvoer te brengen en pleit daarom voor een integrale herziening. Dit vergt naar mening van GBP meer tijd en een uitgebreid politiek debat. Het met spoed beschikbaar stellen van het gevraagde extra krediet doorkruist dit zorgvuldige proces.

Het Kooimanpark is slechts één van de parken die zal worden opgewaardeerd. Het volgende park dat in de planning staat is Park de Noord. Wethouder Verkroost kondigde recentelijk een werkbijeenkomst aan waarin zal worden ingegaan op het nieuwe ontwerp en de financiën van dit park.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.