Column Rijn Buskoop: ‘Raadsnieuws in Nieuwsblad Purmerend selectief en onvolledig’

Column Rijn Buskoop: ‘Raadsnieuws in Nieuwsblad Purmerend selectief en onvolledig’

Onvolledige informatie

Raadsnieuws is een uitgave van de Gemeenteraad Purmerend. Hiermee wil de gemeente de inwoners informeren over wat er in de gemeenteraad wordt besproken en welke besluiten de raad neemt. Het is alleen niet duidelijk wie de artikelen schrijft. Wie is of zijn de redactie? Nu begrijp ik wel dat de redactie door beperkte ruimte keuzes moet maken over de onderwerpen die aan bod komen. Belangrijke onderwerpen uit de raadsvergadering worden echter helemaal niet vermeld, wat bijzonder is! Als er een onderwerp uit de raad wordt beschreven, doe dat dan wel volledig. Nu is de redactie selectief in wat er wordt vermeld en daardoor onvolledig. Door het ontbreken van essentiële informatie worden inwoners niet goed geïnformeerd over wat zich in de gemeenteraad afspeelt.

Motie van wantrouwen verzwegen

Allereerst. In het raadsnieuws van 1 juni 2023 is aan één van de belangrijkste onderwerpen uit de raadsvergadering van 25 mei überhaupt geen aandacht besteed, te weten de problemen bij Stadsverwarming Purmerend (SVP). In de gemeenteraad van 25 mei zijn de problemen bij de SVP namelijk besproken. Het verzoek om een interpellatiedebat te houden omtrent de technische problemen bij SVP en de gevolgen daarvan is tijdens de betreffende vergadering door alle coalitiepartijen geblokkeerd, wat zeer ongebruikelijk is. Daar is, net als de daaropvolgende motie van wantrouwen van de volledige oppositie, niet over geschreven. Terwijl deze gebeurtenissen toch wel sfeerbepalend zijn en de verhoudingen op scherp zet. Het is uitermate bijzonder dat aan het onderwerp totaal geen aandacht is besteed in het raadsnieuws van Nieuwsblad Purmerend. Misschien lastig voor de coalitiepartijen en het college van burgemeester en wethouders? Overigens heeft de motie het natuurlijk niet gehaald omdat alle coalitiepartijen tegen stemden.

Vertekend beeld

Recenter dan, het stukje over de Gebiedsvisie de Purmer in het raadsnieuws van 6 juli 2023. De motie van GBP is niet vermeld! GBP is al langer van mening dat het tekort aan woningen in Purmerend niet alleen via binnenstedelijk bouwen zoals de Binnenstedelijke Ontwikkel Locaties (BOL ) en projecten als de Oostflank en Landgoed Ilpenstein kan worden opgelost. Wij zijn van mening dat de optie om in de Purmer grootschalige woningbouw toe te passen niet bij voorbaat moet worden uitgesloten. In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2023 kwam GBP met een motie hierover. Deze ging over het niet op slot zetten van de Purmer voor mogelijke toekomstige woningbouw. De verworpen motie (9 stemmen voor en 26 tegen) van GBP is echter niet vermeld in het raadsnieuws. Wel zie je in het stuk dat GBP als enige tegen Gebiedsvisie De Purmer stemt: nu weet u ook waarom.

Lees, kijk en oordeel zelf!

Over de columnist: Rijn Buskoop is voorzitter van GBP en was raadslid in de periode van 2018 t/m 2021.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.