Extra raadsvergadering project Terrazza

Extra raadsvergadering project Terrazza

Gemeentebelangen Purmerend en Fractie Schaaij verheugd dat voldoende raadsleden aan boord zijn

GBP en Fractie Schaaij hebben zich de afgelopen dagen ingezet om voldoende steun te krijgen voor een extra raadsvergadering tijdens het zomerreces. Het college van burgemeester en wethouders verzocht de Raad een extra raadsvergadering uit te schrijven om woningbouwproject Terrazza te redden, dat goed is voor 291 woningen waarvan 84 sociaal. Dit project vereiste snelle besluitvorming om te voorkomen dat het project door de ontwikkelaar zou worden afgeblazen. Voor 1 oktober aanstaande moet de bouw zijn aangevangen om contractuele prijsstijgingen door de aannemer te voorkomen. Dergelijke prijsstijgingen zouden waarschijnlijk het einde van het hele project betekenen.

Extra vergadering ondanks negatief advies agendacommissie

Ondanks het dringende verzoek van het college kwam de agendacommissie van de gemeenteraad tot een negatief oordeel. De Raad was met vakantie en zou niet worden teruggeroepen. ‘Onverteerbaar’ aldus Jordi Albers van GBP en Frank Schaaij van Fractie Schaaij: ‘Het is zwaar weer op de woningmarkt en vooral sociale huurwoningen zijn zeer schaars. Het bouwen van deze 291 woningen is daarmee van essentieel belang. Wonen is een recht en wat ons betreft moet de Raad daarom een maximale inspanning leveren. Gemeentebelangen Purmerend is mede opgericht om sociale woningbouw te bevorderen en wachtlijsten terug te dringen. Het organiseren van een extra vergadering om dit doel te bereiken ligt dan ook voor de hand’.

Veel tegenstand

Schaaij en Albers hebben zich verdiept in de gemeentewet en een route gevonden om toch de extra raadsvergadering af te dwingen. Als minimaal 8 raadsleden zich schriftelijk en gemotiveerd tot de burgemeester wenden om een extra vergadering uit te schrijven, zou deze toch kunnen plaatsvinden in juli. Achter de schermen hebben de fracties zich de afgelopen dagen dan ook ingezet om voldoende steun te krijgen voor een extra vergadering. Dat bleek tot hun verbazing helaas knap lastig. Partijen die om moverende redenen al tegen het plan hadden gestemd waren niet de verwachte medestanders. Ook waren er al enkele fractievoorzitters en raadsleden daadwerkelijk op vakantie vertrokken.
Maar wat hen het meest verbaasde was dat ook enkele (coalitie)partijen geen noodzaak zagen om deze woningbouw te redden. Gelukkig lijken er nu met de steun van de PVV, GroenLinks en de PvdA voldoende raadsleden om de extra raadsvergadering uit te schrijven.

Albers: ‘GBP is erg blij dat we dit hebben kunnen bereiken. Zonder deze vergadering zou het project waarschijnlijk zijn geannuleerd. Mooi ook dat zowel oppositie- als coalitiepartijen hier samenwerken om het maximale voor onze inwoners te bereiken’. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat dit project doorgaat, aldus Albers: ‘Het is nu van belang om de zienswijzen van inwoners zorgvuldig te behandelen. Het blijft dus nog even spannend of dit project definitief doorgang kan vinden, maar de eerste stap is gezet’.

Schaaij: ‘Het is wel bedroevend dat 4 oppositiepartijen nu op hebben moeten staan om dit dringende verzoek van het college te honoreren in het belang van onze inwoners, terwijl 3 coalitiepartijen (de PvdA steunt het verzoek wel) het laten liggen en zowel het college als onze inwoners op de wachtlijsten in de kou laten staan’.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *