Raadsvragen over uitvoering Wet Open Overheid

Raadsvragen over uitvoering Wet Open Overheid

Gemeentebelangen hecht veel waarde aan een transparante en open overheid. Een goede informatievoorziening richting inwoners is namelijk belangrijk voor het vertrouwen van inwoners in de politiek. Bij de Algemene Beschouwingen gaven we daarom aan dat GBP hier werk van zal maken.

Plan college biedt weinig informatie

Om hier een vervolg aan te geven vroeg GBP de plannen van de gemeente voor de uitvoering van de Wet Open Overheid op. Het toegestuurde plan bedroeg echter een half A4’tje. Dit gaf onvoldoende duidelijkheid over wat de gemeente Purmerend concreet doet om te zorgen voor een open en transparant gemeentebestuur. Daarom stelde raadslid Jordi Albers concrete schriftelijke vragen op om meer te weten te komen.

Contact met inwoners

Aan de hand van beschikbare data over de uitvoering van de Woo in Purmerend, constateert Albers dat er ruimte is voor verbetering. Zo zou de Woo-contactpersoon vaker contact kunnen opnemen met inwoners, om samen tot een betere en snellere beantwoording van het verzoek van de inwoner te komen: ‘Is het college het met GBP eens dat er moet worden gestreefd naar nóg meer contact tussen de vragensteller en de gemeente? Zo ja, op welke manier gaat het college zich hier voor inspannen?’.

Verhoog ambitie

Daarnaast bevraagt Albers het college over actieve openbaarmaking van bepaalde categorieën informatie, zoals de agenda’s van de collegevergaderingen en publicatie van afgehandelde Woo-verzoeken, inclusief alle documenten. Het college heeft eerder aangegeven pas over te gaan tot actieve openbaarmaking als de wet dat verplicht. Gezien andere overheidsinstanties dit nu al wel doen, vraagt Albers het college om zich te herbezinnen. ‘Wat GBP betreft verhogen we de ambitie en wachten we niet langer af. Het werken aan een open overheid zou nu al dagelijkse praktijk moeten zijn. De afwachtende houding van het college is niet conform de geest van de Wet Open Overheid’, aldus Albers.

Alle vragen zijn na te lezen op de site van de gemeenteraad van Purmerend.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *