Stadsverwarming moet risicomanagement gaan verbeteren: voorstel GBP aangenomen

Stadsverwarming moet risicomanagement gaan verbeteren: voorstel GBP aangenomen

Het college van B&W heeft de raad voorgesteld om een onderzoek in te stellen naar het proces rondom de technische problemen bij de Stadsverwarming Purmerend (SVP). Voorgesteld werd om onder andere het handelen van de organisatie van de Stadsverwarming onder de loep te nemen. Hoewel dit op steun van GBP kon rekenen, miste er wat ons betreft nog een aantal punten in het onderzoeksvoorstel. Daarom diende Frank Schaaij (GBP) een viertal moties in om het onderzoek te verrijken.

Een van die moties verzocht het college om als enig aandeelhouder van de SVP, er tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op aan te dringen op een sterke verbetering van risico-inventarisatie en risicomanagement. Aanleiding voor de motie was het ontbreken van een solide risicoparagraaf in de jaarrrekening van de Stadsverwarming Purmerend. Hoewel het gebruik van een verkeerd type houtsnippers tot grote financiële schade heeft geleid, stond dit niet in de boeken als mogelijk risico. De motie werd met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad.

Schaaij pleitte in de raadsvergadering eveneens voor een verlaging van het vastrecht. De SVP verhoogde het vastrecht met 44%: een stijging die veel Purmerenders rauw op hun dak is gevallen. Als reden voor deze stijging gaf de SVP aan dat de kosten voor mensen en materiaal zijn toegenomen. Maar dat overtuigde Schaaij geenszins: de inflatie bedraagt geen 44%. Daarom verzochten wij het college om als enig aandeelhouder van de SVP, er op aan te dringen om de enorme verhoging van het vastrecht terug te brengen tot een verhoging die past bij het inflatieniveau. Deze motie werd verworpen door de gemeenteraad. Tegen stemde onder andere de Stadspartij/BPP, PvdA, GroenLinks, Ouderenpartij AOV en het CDA.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *