Behoudend over woningen in De Koog

Behoudend over woningen in De Koog

Gemeentebelangen kijkt behoudend over woningen in De Koog. GBP ziet graag eerst een plan van het college. Vervolgens steun vanuit ondernemers en dan pas een plan. Dit alles voordat er ‘zomaar’ woningbouw wordt toegestaan.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om woningbouw op industrieterrein De Koog toe te staan. Er zijn geen concrete plannen op dit moment, maar als ondernemers zelf met een plan komen om woningen te bouwen, is dat mogelijk. De gemeente bekijkt de plannen dan per stuk. Daar heeft Gemeentebelangen moeite mee.

Normaal gesproken komt de gemeente met een plan om woningen te realiseren in een bepaald gebied. Vervolgens worden de plannen uitgevoerd door een ontwikkelaar. Dat wil het college nu omdraaien: als er plannen van ontwikkelaars zijn wordt daarnaar gekeken, maar zelf met plannen komen gebeurt niet.

Dat betekent onzekerheid. Onzekerheid voor ondernemers op het terrein. Eerder was er bij soortgelijke ‘vrijheid’ van ontwikkelaars al onvrede bij bewoners waar woningen zouden moeten komen. Elke keer blijkt dat wanneer de gemeente géén regie neemt, de planning niet goed loopt.

Een visie van het college op De Koog

Gemeentebelangen wil daarom een visie van het college zien over bedrijventerrein De Koog. Een toekomstvisie waarbij wordt aangegeven wat de status van het gebied moet zijn in 2050. Alleen dan ziet Gemeentebelangen mogelijkheid om woningen te realiseren en ondernemers goed mee te nemen in het proces. Daarom is Gemeentebelangen behoudend over woningen in De Koog en hoe het college hiermee omgaat.

Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de leefbaarheid van buurten. Het kan niet zo zijn dat er woningen op bedrijventerreinen komen zonder daar voorzieningen bij te voegen. Een nieuwe woonbuurt betekent ook een leefbare woonbuurt.

Met ons eens? Steun onze beweging in Purmerend. Of word direct lid en besluit mee!

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.