Discussie over Stadsverwarming

Discussie over Stadsverwarming

Afgelopen donderdag 21 november was er in de raad de bekende discussie over Stadsverwarming Purmerend (SVP). Wat Gemeentebelangen betreft worden winsten vooral ingezet voor structureel lagere tarieven en wordt de SVP op termijn een coöperatie waar gebruikers de baas zijn.

De Stadsverwarming Purmerend is momenteel een zelfstandig bedrijf waar de gemeente Purmerend 100% aandeelhouder van is. Dat is een vreemde constructie en daarom ziet Gemeentebelangen liever dat de gemeente de SVP onder eigen beheer neemt. Of nog liever, er een coöperatie van maakt waar gebruikers het laatste woord hebben.

De discussie in de gemeenteraad ging echter voornamelijk over de doelen die de Stadsverwarming heeft voor de komende tijd. Het verbeteren van de financiën, investeren in innovatie en verlaging van tarieven waren belangrijke onderwerpen. Voor GBP is het verlagen van tarieven het meest belangrijk, om zo te zorgen dat het beeld van de SVP positiever wordt en mensen écht het verschil gaan merken in hun portemonnee. Een lagere energierekening dus; wat ook een van de belangrijkste programmapunten is van Gemeentebelangen.

Naast de toekomst van de Stadsverwarming Purmerend en de tarieven kaartte Gemeentebelangen ook de discussie over biomassa aan. In plaats van nu enorme bedragen aan dure en niet-duurzame biomassa uitgeven, kan beter geïnvesteerd worden in nieuwe vormen van energie. De wethouder gaf zelf al aan: op termijn is biomassa verleden tijd en zijn er andere energiebronnen. Het is onzinnig om nu nog enorme bedragen uit te geven voor een extra biomassacentrale.

Lees hier meer over de standpunten van Gemeentebelangen met betrekking tot milieu. Met ons eens? Word dan gelijk lid en steun ons geluid!


Lees meer recente berichten: