Miljoenen voor bereikbaarheid van Purmerend

Miljoenen voor bereikbaarheid van Purmerend

De bereikbaarheid van Purmerend wordt in de komende jaren verbeterd. De plannen hiervoor maken onderdeel uit van een plan om doorstroming in heel Noord-Holland te verbeteren. Door de verbreding van de A7 en andere plannen profiteert ook Purmerend hiervan.

De minister van Infrastructuur en bestuurders uit de regio, waaronder de Purmerendse wethouder Eveline Tijmstra kwamen tot een akkoord over het geld. In totaal wordt er 539 miljoen euro uitgetrokken voor de projecten. 366 miljoen komt van het Rijk en 173 miljoen euro komt vanuit de regio beschikbaar voor deze plannen.

Gemeentebelangen is blij dat deze plannen er zijn. Er is totaal ruim 500 miljoen euro beschikbaar voor alle plannen voor verbetering van de infrastructuur in onze provincie. Purmerend profiteert ook van deze plannen. Zo ligt het voorstel om de snelwegen A7 en A8 te verbreden op de tekentafel.

Wethouder Eveline Tijmstra zegt hierover: “Veel Purmerenders reizen dagelijks naar Amsterdam en we merken dat het heel druk is in onze regio op de weg en in het openbaar vervoer tijdens spitstijden. Met de komst van extra woningen zal het in de toekomst alleen maar drukker worden. Het is daarom belangrijk dat de infrastructuur meegroeit en we investeren in de wegen en het openbaar verover.”

Bereikbaarheid van Purmerend

Maatregelen die worden ingevoerd zijn extra rijstroken op de A7/A8, en het beschikbaar stellen van de extra rijstroken in de Coentunnel. Ook het faciliteren van bereikbaarheid voor belangrijke woonprojecten in onder meer Purmerend.

Er wordt momenteel een notitie opgesteld die de plannen verder uitwerkt. Daarna wordt gekeken naar de verdere invulling en uitvoering van de plannen. Niet alleen het Rijk en regionale bestuurders denken hier over mee. Ook de NS, de Vervoerregio Amsterdam en verschillende gemeenten zijn hierbij betrokken, waaronder Purmerend. De bereikbaarheid van onze stad hoort daarbij wat ons betreft een prominente rol te krijgen.

Met ons eens? Lees meer over de standpunten van Gemeentebelangen over verkeer.


Lees meer recente berichten:

  • Maak kennis met de lokale politiek!
    Je hebt je altijd al geïnteresseerd voor politiek. Je zou daar best iets mee willen doen, maar het komt er nooit van. Grijp dan nu je kans! Gemeentebelangen Purmerend (GBP) organiseert op woensdag 28 augustus vanaf 19:30, in samenwerking met Kennispunt Lokale Politieke Partijen, een avond waar je kennis kunt…
    Lees meer
  • GBP kiest voor investeringen in woningbouw en veiligheid – Voorjaarsnota 2024
    Op donderdag 20 juni vergaderde de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2024. Een belangrijk moment, gezien de Voorjaarsnota in grote lijnen de kaders voor de begroting van de gemeente meegeeft. Politieke partijen geven aan waaraan de gemeente volgens hun aandacht en geld zou moeten besteden. Als het aan GBP ligt, zijn…
    Lees meer