Miljoenen voor bereikbaarheid van Purmerend

Miljoenen voor bereikbaarheid van Purmerend

De bereikbaarheid van Purmerend wordt in de komende jaren verbeterd. De plannen hiervoor maken onderdeel uit van een plan om doorstroming in heel Noord-Holland te verbeteren. Door de verbreding van de A7 en andere plannen profiteert ook Purmerend hiervan.

De minister van Infrastructuur en bestuurders uit de regio, waaronder de Purmerendse wethouder Eveline Tijmstra kwamen tot een akkoord over het geld. In totaal wordt er 539 miljoen euro uitgetrokken voor de projecten. 366 miljoen komt van het Rijk en 173 miljoen euro komt vanuit de regio beschikbaar voor deze plannen.

Gemeentebelangen is blij dat deze plannen er zijn. Er is totaal ruim 500 miljoen euro beschikbaar voor alle plannen voor verbetering van de infrastructuur in onze provincie. Purmerend profiteert ook van deze plannen. Zo ligt het voorstel om de snelwegen A7 en A8 te verbreden op de tekentafel.

Wethouder Eveline Tijmstra zegt hierover: “Veel Purmerenders reizen dagelijks naar Amsterdam en we merken dat het heel druk is in onze regio op de weg en in het openbaar vervoer tijdens spitstijden. Met de komst van extra woningen zal het in de toekomst alleen maar drukker worden. Het is daarom belangrijk dat de infrastructuur meegroeit en we investeren in de wegen en het openbaar verover.”

Bereikbaarheid van Purmerend

Maatregelen die worden ingevoerd zijn extra rijstroken op de A7/A8, en het beschikbaar stellen van de extra rijstroken in de Coentunnel. Ook het faciliteren van bereikbaarheid voor belangrijke woonprojecten in onder meer Purmerend.

Er wordt momenteel een notitie opgesteld die de plannen verder uitwerkt. Daarna wordt gekeken naar de verdere invulling en uitvoering van de plannen. Niet alleen het Rijk en regionale bestuurders denken hier over mee. Ook de NS, de Vervoerregio Amsterdam en verschillende gemeenten zijn hierbij betrokken, waaronder Purmerend. De bereikbaarheid van onze stad hoort daarbij wat ons betreft een prominente rol te krijgen.

Met ons eens? Lees meer over de standpunten van Gemeentebelangen over verkeer.


Lees meer recente berichten:

  • Bijstandsgerechtigden Purmerend niet langer gekort door thuiswonend kind
    Op 30 juni nam de Purmerendse gemeenteraad een motie van GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen Purmerend betreffende de kostendelersnorm aan. Deze motie verzoekt het college om vanaf 1 juli mensen die onder de kostendelersnorm vallen doordat hun kind de leeftijd van 21 bereikt, niet langer te korten. Daarnaast verzoekt de raad…
    Lees meer
  • GBP & D66 bevragen college over aanvraag energietoeslag
    De fracties van Gemeentebelangen en D66 hebben gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanvraag van de energietoeslag. Dit naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad waaruit blijkt dat de aanvraagprocedure in Purmerend veel ingewikkelder is dan in omliggende gemeenten. Ingewikkelde procedures Inwoners die recht hebben…
    Lees meer
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.