‘Meer zekerheid voor ondernemers op De Koog nodig’

‘Meer zekerheid voor ondernemers op De Koog nodig’

Gemeentebelangen vindt dat er meer zekerheid voor ondernemers op De Koog nodig is. Het is op dit moment erg gevaarlijk om daar woningbouw toe te staan, en zonder visie en de aanpak van deze problemen is woningbouw dan ook zeer onverantwoord.

U kent De Koog misschien wel goed: een gebied met veel industrie en wat ook gericht is op het faciliteren van bedrijven. Er zijn veelal geen fietspaden, geen voorzieningen, er is geen openbaar vervoer en er rijden grote vrachtwagens. En dan gaat het nog niet eens over het grote tekort aan parkeerplaatsen en de nauwe ruimte.

Het college wil woningbouw in dit gebied toestaan. Het lijkt dan ook verstandig om eerst bovenstaande problemen op te lossen, voordat woningen in het gebied worden toegevoegd. Dat is het college echter niet van plan: ze willen kijken welke initiatieven er komen en van daaruit kijken wat er moet gebeuren.

Onverantwoord en onzeker, vindt Gemeentebelangen. Ook voor ondernemers is dat onprettig, omdat zij geen idee hebben waarmee zij rekening moeten houden in de (nabije) toekomst. Daarom zou er ook een visie moeten komen van het college die ingaat op de toekomst van het industrieterrein en aangeeft op welke locaties het college woningbouw wil toestaan, welke woningen daar moeten komen en welke aanpassingen in de omgeving daarvoor noodzakelijk zijn.

Gemeentebelangen: eerst een toekomstvisie De Koog

Daarom diende Gemeentebelangen ook een motie in, dat het college opdraagt met een visie te komen op de toekomst van industrieterrein De Koog. Dan kan goed te tijd worden genomen voor een gedegen voorstel en dit in overleg met ondernemers. Helaas mocht deze motie het niet halen: alleen VVD, SP en PVV steunden ons voorstel om pas op de plaats te maken.

De wethouder spreekt bij zijn plan van een ‘pilot’, maar met woningbouw valt niet een ‘pilot’ te doen. Als woningen eenmaal staan, kunnen ze niet meer worden weggehaald. Ook is het onverantwoord om woningen toe te voegen zonder enkele sociale voorzieningen, dus ook daarvoor moet ruimte worden gemaakt. Denk aan het aanleggen van fietspaden en zorgen dat er een bus in de omgeving stopt. Maar als er steeds plukjes woningen wel of niet bijkomen, kan er onmogelijk rekening worden gehouden met wat er noodzakelijk is. Of er moet elke keer weer een stukje fietspad of een enkel aantal parkeerplaatsen worden bijgebouwd.

Al eerder berichtte Gemeentebelangen over terughoudendheid voor woningbouw in De Koog. Eerst een visie, dan pas woningbouw’ is dan ook ons advies. Los eerst de infrastructurele problemen op, zoals het ontbreken van fietspaden en het tekort aan parkeerplekken. Pak de weg aan, zorg dat er openbaar vervoer in het gebied komt en leg groen en andere voorzieningen aan. Dit uiteraard in overleg met ondernemers. Pas als daarvoor plannen zijn, kan ook gekeken worden naar woningbouw in het gebied. Tot dan is het onverantwoord om verdere stappen in die richting te zetten.


Lees meer recente berichten: