GBP start petitie tegen tweede biowarmtecentrale

GBP start petitie tegen tweede biowarmtecentrale

Gemeentebelangen Purmerend is een petitie tegen een tweede biowarmtecentrale gestart. Steeds vaker is er (wetenschappelijk) kritiek op het gebruik van biomassa, maar toch wil de gemeente Purmerend doorzetten en deze nieuwe centrale bouwen. Onverantwoord, volgens Gemeentebelangen.

De petitie is hier te tekenen.

Het doel van de petitie is dus het stoppen van het verder uitwerken van plannen om deze biowarmtecentrale te gaan bouwen. Het afbouwen van het gebruik van biomassa is wat vele organisaties adviseren, waaronder de Sociaal-Economische Raad, Urgenda en een groot deel van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Toch wil de gemeente Purmerend de plannen doorzetten.

Door het tekenen van de petitie kunnen inwoners aangeven een stopteken aan het gemeentebestuur te willen geven. De slogan is dan ook: STOP de tweede biowarmtecentrale, TEKEN de petitie!

Eerder stelde Gemeentebelangen in de gemeenteraad al voor om de bouw te stoppen. Helaas wilde de Purmerendse politiek dan niet. Hier leest u meer over dat debat in de gemeenteraad.


Lees meer recente berichten:

  • GBP: ‘Traineepool kan van meerwaarde zijn voor gemeente Purmerend’
    De gemeente Purmerend heeft een capaciteitsvraagstuk op het personeelsvlak. GBP is van mening dat het aantrekken, boeien en binden van jong talent belangrijk is voor de structurele oplossing van dit capaciteitsvraagstuk. Wij denken dat het opstarten van een traineepool in dit kader van meerwaarde kan zijn. Om die reden hebben…
    Lees meer
  • Raadslid Schaaij: ‘College van B&W is in slaap gevallen’
    In 2020 presenteerde burgemeester en wethouders plannen voor de verhuizing van de milieustraat naar de Baanstee-Noord. Destijds werden de kosten hiervan geraamd op 15,5 miljoen. Inmiddels ziet het kostenplaatje er heel anders uit: €26.420.000 is het bedrag dat de gemeente nu moet lenen om de bouw van de nieuwe milieustraat…
    Lees meer