‘Politiek wil windmolens rondom Purmerend’

‘Politiek wil windmolens rondom Purmerend’

Een schrikbeeld voor veel inwoners: aan alle kanten van Purmerend windmolens en grote zonneweides op grond rondom onze stad. Toch kan het realiteit worden, als naar verschillende politieke partijen van Purmerend en Beemster wordt geluisterd.

Het gemeentebestuur van de Beemster sluit windturbines rond Purmerend niet uit, en ook de Purmerendse politiek niet. Zo zag VVD-raadslid in Purmerend Timo Roeleveld het voor zich dat er windmolens rond het Purmerbos komen. Wethouder Dings van de gemeente Beemster, houdt de optie open om windturbines rond de A7 te plaatsen. Dit terwijl de politieke partijen in Beemster zich hier in meerderheid tegen uitspreken.

Ook de randen van industriegebieden in de gemeente en (kleine) windturbines op appartementencomplexen werden genoemd. Voor Gemeentebelangen zijn windturbines in en rondom Purmerend onbespreekbaar. Het verpest het landschap en er zijn veel alternatieven om te onderzoeken die een minder grote impact hebben op de leefomgeving.

Ook is voor sommige partijen geen probleem om grote zonneweides op grond te plaatsen. Gemeentebelangen wil liever woningen op de grond en zonnepanelen op de daken van die woningen. Zo kunnen we de grond dubbel gebruiken, in plaats van voor zonnepanelen alleen. Dan lossen we de wooncrisis op én verlagen we de energierekening.

GBP: ‘Geen zonneweides en windturbines, wel zon op dak’

Grote steun is er wel, ook van Gemeentebelangen, voor zonnepanelen op daken. Zowel op daken van overheidsgebouwen, als op gebouwen van particuliere eigenaren kunnen we grote stappen zetten in de energietransitie. Tijdens een bijeenkomst met raadsleden uit Purmerend en Beemster bleek hier geen enkele partij in principe tegen te zijn. Zonnepanelen op parkeergarages, of het maken van daken met zonnepanelen boven open parkeerplekken, is ook grote steun voor. Daarbij is het van belang ook oog te hebben voor behoud van groen en biodiversiteit.

Nog belangrijker dan zonnepanelen en windmolens, is het reduceren van het energieverbruik in onze regio. In plaats van andere energiebronnen, moeten we vooral kijken naar hoe we minder energie kunnen gebruiken. ‘Isoleren, isoleren, isoleren’ is daarbij het credo. Lees hier meer over de standpunten van Gemeentebelangen over milieu.


Lees meer recente berichten:

  • Purmerendse gemeenteraad verruimt armoederegelingen
    De gemeenteraad van Purmerend heeft donderdagavond een vernieuwd armoedebeleid vastgesteld. Fracties als GroenLinks, PvdA en GBP namen met wisselend succes het initiatief om het armoedebeleid nog ruimhartiger vorm te geven. Een voorstel dat de bestaande armoederegelingen voor meer inwoners toegankelijk zou maken, strandde echter door de tegenstem van onder andere … Lees meer
  • Hulp gemeente bij toewijzing aanleunwoningen gestopt, GBP vraagt om uitleg
    Sinds augustus is de gemeente Purmerend definitief gestopt met het toewijzen van aanleunwoningen aan 75+ers. Inwoners die op zoek zijn naar een aanleunwoning moeten dat voortaan zelf regelen via Woonmatch. Dit nieuws heeft geleid tot verontruste reacties en zorgen onder de doelgroep. Wat GBP betreft zijn die zorgen terecht. Veel … Lees meer