Visie op de gemeenten Purmerend en Beemster

Visie op de gemeenten Purmerend en Beemster

Gemeentebelangen presenteerde vanavond een toekomstvisie op de nieuwe gemeente Purmerend en Beemster. Dit was tijdens een vergadering waar raadsleden van de gemeenten Purmerend en Beemster aanwezig zijn. Lees hieronder het betoog van GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop, of bekijk het fragment van 6,5 minuut.

GBP-fractievoorzitter Bram Buskoop over toekomst Purmerend en Beemster

Participatie van inwoners

Er zijn basaal twee verschillende ontstaanvormen van nieuw beleid. Beleid wat van onderaf wordt gemaakt en beleid wat door de gemeente in kader van het algemeen belang wordt bedacht. En wat ons betreft voorzitter, moeten die twee vormen in goede balans zijn. 

Er zijn verschillende thema’s die van algemeen belang zijn en niet als eerste stap van onderaf bedacht worden. Denk aan het vervangen van riolering of de zorg voor onze kwetsbaren. Daar wachten we niet op initiatieven van onderaf, maar zorgen we dat vanuit onze gemeente goed beleid wordt opgesteld.

Maar heel veel thema’s voorzitter, kunnen van onderop beginnen en zijn geschikt voor co-creatie, zoals ook vorige week genoemd. Alles wat te maken heeft met de inrichting van een buurt, moet beginnen bij de vraag: waar heeft deze buurt behoefte aan? En dat betekent niet dat we aan een tekentafel een straat opnieuw gaan inrichten en dan vragen: wat vindt u ervan? Nee, langsgaan bij bewoners, aanbellen en vragen: waar heeft u behoefte aan? 

De gemeente moet wat dat betreft veel meer op straat te vinden zijn en ja, ook willekeurig aanbellen bij mensen thuis. Juist zo leer je wat er speelt in een buurt en zo zie je ook de mensen die niet zo mondig zijn. Uiteraard moet je dat als gemeente oppakken en uitvoeren, maar de start van nieuw beleid begint wat ons betreft niet op een tekentafel in het Stadhuis, maar in de buurt en op straat.

Inrichting van onze nieuwe gemeente

Hoe zien we dan de inrichting van onze toekomstige gemeente? Vanuit onze visie zal ik kort ingaan op Wonen, Energie, Natuur, Infrastructuur en Sociale voorzieningen.

* Gemeentebelangen steunt uiteraard de opgave om fors meer woningbouw te realiseren. Maar, de wijze waarop is momenteel verkeerd. De stad wordt volgebouwd met woningen, wat leidt tot minder groen en meer beton. We kiezen er dan ook liever voor om meer aan de randen van de stad te bouwen, zodat we groen in onze stad kunnen behouden en aan de randen nieuwe wijken met veel groen kunnen bouwen. De woningen die we bouwen moeten minstens 40% sociale huur en 40% betaalbare koop zijn, zodat woningen voor iedereen toegankelijk zijn en niet alleen voor de 20% rijkste inwoners van onze gemeente Purmerend-Beemster.

* De komende tijd is de energietransitie van groot belang. Het is de wens van Gemeentebelangen dat we hier rustig en goed over nadenken en geen overhaaste beslissingen nemen. Een aantal zaken zijn goed, zoals zonnepanelen op daken en vooral inzetten op energiebesparing. Wat ons betreft is voor grote windturbines, zonnepanelenweides en meer biomassa geen plaats in onze gemeente. Laten we vooral onderzoek naar duurzame alternatieven goed volgen.

* Natuur is van groot belang voor de leefbaarheid van buurten in onze gemeente. We zien echter dat groen verdwijnt voor woningbouw en dat ziet Gemeentebelangen liever niet. Naast de terechte focus op kwaliteit van groen is het ook goed te kijken op welke plekken, hoe klein dan ook, groen kan worden toegevoegd. We zien mogelijkheden om kleine stukjes natuur toe te voegen op plekken waar nu stenen en asfalt ligt. In straten, op parkeerplaatsen, langs doorgaande wegen en ook tegen gebouwen kan groen leiden tot een mooiere buurt – ondanks de vele gebouwen die we toevoegen. En uiteraard moeten we het Beusebos niet kappen voor een hotel dat ook op een andere plek kan komen.

* In het kader van infrastructuur, zien we graag dat de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken naar de gemeenten Purmerend en Beemster. Daarnaast is het van belang te kijken rond onze binnenstad. We zijn voorstander van het inperken van straatparkeren, bijvoorbeeld langs de Gedempte Where/de Achterdijk. Door deze straat parkeervrij te maken kunnen we natuur toevoegen, en wordt de entree van onze binnenstad een prachtig geheel. En zeker als meer inwoners komen en meer mensen naar onze binnenstad gaan, is die extra ruimte enorm wenselijk. Het is wel van belang dat het netto aantal parkeerplekken niet afneemt en we inzetten op (ondergrondse) parkeergarages. De garage bij het Stadhuis is dan ook een stap in de goede richting.

* Tot slot sociale voorzieningen. Het is van belang dat in de wijken en dorpen van de gemeenten Purmerend en Beemster voorzieningen behouden blijven. Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten en plezier kunnen hebben in hun eigen buurt. Sommige plezierfuncties kunnen centraal geregeld worden, zoals bijvoorbeeld ook bij Van der Valk in Hoorn te zien is, waar onder meer bioscoop, hotel en restaurant gecombineerd worden. Tegelijkertijd moeten dus kleine sociale voorzieningen in de wijken behouden blijven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de visie en standpunten van Gemeentebelangen? Kijk dan hier! Bent u het met ons eens, steun ons dan en word lid! Alleen zo kunnen we onze standpunten realiseren. De gehele gecombineerde commissievergadering is hier te bekijken.


Lees meer recente berichten:

  • Frank Schaaij sluit zich aan bij GBP
    Per direct sluit het onafhankelijk raadslid Frank Schaaij zich aan bij GBP. Dit betekent een versterking van de gemeenteraadsfractie van Gemeentebelangen Purmerend, die hierdoor groeit van 1 naar 2 zetels. De politieke partij Gemeentebelangen Purmerend (GBP) is opgericht in 2019. Speerpunten van GBP zijn: – Aanpakken woningnood in Purmerend –…
    Lees meer
  • ‘Op naar een betrouwbaar en transparant bestuur’ – Algemene Beschouwingen GBP
    Tijdens de Algemene Beschouwingen op 8 november deelde fractievoorzitter Jordi Albers de visie van GBP op de staat van de lokale politiek, de opgave op het gebied van wonen en over de noodzaak om beter te prioriteren. Lees hier de uitgeschreven tekst. Vertrouwen Beste Purmerenders, voorzitter,Een jaar geleden sprak ik…
    Lees meer