‘Jeugdzorg als zorgenkindje’

‘Jeugdzorg als zorgenkindje’

Al enige tijd is jeugdzorg een zorgenkindje voor de gemeente Purmerend en vele andere gemeenten. Lees hier meer over de situatie in de jeugdzorg.

In het kader van decentralisatie kregen gemeenten in 2015 de taak jeugdzorg zelf te gaan regelen, zodat het dichterbij, efficiënter en goedkoper zou worden. Niets is minder waar. Sinds de intreding van de marktwerking, is het niet efficiënter en zeker niet goedkoper geworden. De wethouder verwacht dit jaar een tekort van 2 tot 3 miljoen euro in de jeugdzorg. Nu is het al lang duidelijk dat er vanuit de rijksoverheid geld bij moet. Gemeenten krijgen te weinig budget. De vraag is echter of dat de enige oorzaak is van het steeds oplopende tekort?

Cowboys in de jeugdzorg

Er zijn in een paar jaar heel veel aanbieders in de jeugdzorg bijgekomen, een ware wildgroei, waarvan een aantal de zorg als verdienmodel zien. De cowboys! Wat Gemeentebelangen betreft is het tijd om het roer om te gooien en de markt eens goed tegen het licht te houden. Al deze zorginstellingen, of beter gezegd bedrijven, moeten hiermee hun boterham verdienen. In totaal zo’n 36 aanbieders in deze regio alleen al. Landelijk is het een veelvoud hiervan. Al deze bedrijven hebben hun eigen overheadkosten, management lagen en dure top. Er zijn zelfs zorgbedrijven die zo “goed” gaan dat er een winstuitkering bestaat.

Een voorbeeld van de alsmaar stijgende kosten is de zorgvorm “verblijf”. Dit is zorg buiten het eigen gezin, bijvoorbeeld in een pleeggezin of bij een instelling. De kosten hiervoor zijn explosief gestegen met maar liefst 20%, terwijl het aantal kinderen met deze vorm van zorg stabiel is gebleven.

Betere afspraken maken over jeugdzorg

De gemeente (of gemeenten in de regio gezamenlijk) moet(en) betere afspraken maken met partijen in de markt. Budgetplafonds, strengere voorwaarden voor declaraties, geen voorschotten en minder snelle verwijzing naar de duurdere specialistische jeugdzorg. Ook zeker geen winstuitkering, maar de “winst” besteden aan de zorg.

Daarbij moet er ook betere controle komen op de geboden zorg en de daarbij gemaakte kosten door de zorgaanbieders. Er zijn betere en strengere voorwaarden nodig, omdat we anders een systeem in stand houden waar een flink aantal zorgaanbieders rijker wordt en uiteindelijk kinderen de dupe van zijn door onder meer een cliëntenstop.

GBP: aandacht voor het zorgenkindje

Oplossingen zijn te vinden in preventie, vroegsignalering en het voorkomen van doorverzwijgingen naar duurdere en zwaardere zorg. Denk hierbij onder meer aan samenwerking met scholen, sportverenigingen, familie en buren. Maar ook consultatiebureaus, de huisarts en praktijkondersteuners zijn belangrijke schakels. Deze oplossingen zullen effect hebben op de langere termijn en kosten besparen.

Gemeentebelangen vindt dat elk kind de zorg moet krijgen die nodig is, en heeft vragen gesteld aan de wethouder over de situatie in de Purmerendse jeugdzorg. Zorgaanbieders weten dat de gemeente altijd bij zal springen als het nodig is en overschrijdingen voor lief zal nemen. Een publieke taak als jeugdzorg hoort daarom niet op deze manier bij de markt te liggen.

De zorg is geen markt en ook zeker de jeugdzorg niet. Zorg vraagt om samenwerking en luisteren naar elkaar, en niet om concurrentie en winstbejag. Gemeentebelangen is en blijft dan tegen marktwerking in sectoren die voor ons allemaal van belang zijn, zoals de zorg.

Bent u het met ons eens? Word dan voor het lopende jaar gratis lid van onze beweging, en daarna voor maar 10 euro per jaar. Alleen samen slopen we de markt uit de zorg.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.