GBP: ‘Inwoners niet dwingen om van het gas af te gaan’

GBP: ‘Inwoners niet dwingen om van het gas af te gaan’

Op 6 april sprak de commissie ruimte onder andere over de proeftuin Aardgasvrij. Het college van B&W stelt voor deze proeftuin voort te zetten. Het college schrijft in het raadsvoorstel dat het voor de hand ligt om in de toekomst een wijk aan te wijzen waar dwang gebruikt kan worden om huizen van het gas af te koppelen. Gemeentebelangen is zeer kritisch op dit idee en bevroeg de wethouder dan ook.

De proeftuin werd besproken aangezien het door de raad ten doel gestelde deelnamepercentage van minimaal 80% niet werd gehaald. Het deelnamepercentage van blok 1 ligt nu op 75%. Voor Gemeentebelangen is het lagere deelnamepercentage geen reden om tegen dit voorstel te stemmen. Dit aangezien het percentage naar verwachting nog zal oplopen gezien de huidige gasprijzen. Wél valt Gemeentebelangen over verschillende passages in het raadsvoorstel waar gehint wordt naar gebruik van dwang om huizen aardgasvrij te maken.

De gemeenteraad heeft in het verleden namelijk een aantal randvoorwaarden vastgesteld waar deze proeftuin aan moet voldoen. Eén daarvan is keuzevrijheid voor inwoners. Fractievoorzitter Albers reageerde in de commissie dan ook verbaasd op de inbreng van de andere (coalitie)fracties: “Het coalitieakkoord spreekt duidelijk over keuzevrijheid als het gaat om Aardgasvrij. Waarom stemmen de (coalitie)fracties met dit voorstel in terwijl het regelrecht ingaat tegen het eigen coalitieakkoord en kaders die gesteld zijn door de gemeenteraad? De gemeenteraad neemt haar controlerende taak niet serieus”.

De fractie van GBP zal zich inzetten om de mogelijkheid tot dwang uit het voorstel te halen. Op 21 april bespreekt de gemeenteraad het voorstel ter besluitvorming. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

2 reacties

  1. Wil vree schreef:

    De fractie van GBP zal zich inzetten om de mogelijkheid tot dwang uit het voorstel te halen. Op 21 april bespreekt de gemeenteraad het voorstel ter besluitvorming. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

    Wat is nu de stand van zaken? Komt er nu wel of geen dwang.

Reacties zijn gesloten.