Raad verwerpt motie ‘veilige oversteekplaats Van Osweg’ van GBP

Raad verwerpt motie ‘veilige oversteekplaats Van Osweg’ van GBP

De inwoners van de Purmer-Noord hebben helaas geen kerstcadeau van het gemeentebestuur gekregen. Tijdens de raadsvergadering van 22 december j.l. diende Gemeentebelangen het voorstel in om snel een veilige oversteekplaats te realiseren aan de Van Osweg ter hoogte van de basisschool het Parelhof. De motie werd echter ontraden door de wethouder en even later verworpen door de gemeenteraad met acht stemmen voor en 26 tegen. De motie werd ingediend omdat het nemen van maatregelen nu pas in de planning staat voor de jaren 2024-2025. Omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen vinden dit te lang duren. Er gebeuren de laatste tijd veel ongelukken op het betreffende punt.

De wethouder gaf aan dat het wegens capaciteitsgebrek van het gemeentelijk apparaat niet verstandig is om het nemen van maatregelen te vervroegen. De fractie van GBP is zich bewust van de moeilijkheden op de arbeidsmarkt en vroeg in de motie daarom ook om het nemen van simpelere, tijdelijke maatregelen om toch iets te kunnen doen aan de onveilige situatie. Gemeenteraadslid Rianne de Wit van de VVD stelde eveneens de vraag of het nemen van tijdelijke maatregelen echt niet mogelijk was. Wethouder Lageveen raadde tijdelijke maatregelen echter ook af: “Tijdelijke maatregelen hebben ook een impact op de omgeving, het neemt tijd en capaciteit in beslag”.

GBP is teleurgesteld dat het gemeentebestuur niet in staat is om op korte termijn iets te doen aan de onveilige situatie. Het is wat GBP betreft niet uit te leggen aan onze inwoners dat het nemen van ogenschijnlijk simpele maatregelen onmogelijk kan plaatsvinden voor de jaren 2024-2025. Gemeentebelangen zal zich blijven inzetten voor verkeersveiligheid en zullen dit onderwerp dan ook op de agenda blijven zetten.

Foto: Erik Rietman, NHD

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.