GBP stelt schriftelijke vragen over de door de gemeente Amsterdam voorgestelde ‘asiel-uitruil’

GBP stelt schriftelijke vragen over de door de gemeente Amsterdam voorgestelde ‘asiel-uitruil’

Uit een publicatie van RTL Nieuws blijkt dat de gemeente Amsterdam minder statushouders wil gaan huisvesten. In ruil hiervoor stelt Amsterdam voor om meer asielzoekers te gaan opvangen. Andere gemeenten in Noord-Holland zullen hierdoor meer statushouders moeten gaan huisvesten. Het demissionaire kabinet heeft zijn steun uitgesproken voor de voorgestelde ‘asiel-uitruil’. GBP voorziet een nog grotere opgave voor de gemeente Purmerend en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Kansen voor Purmerendse woningzoekenden

De voorgestelde uitruil zou een nog grotere taakstelling voor overige gemeenten in Noord-Holland betekenen. Dit terwijl deze gemeenten, waaronder Purmerend, nu al grote moeite hebben om te voldoen aan de taakstelling. Hoewel Purmerend als enige gemeente in Noord-Holland aan de taakstelling heeft voldaan, gaat dat ten koste van de kansen van andere Purmerendse woningzoekenden. Het zijn veelal starters die door het grote aantal ‘urgenten’, waaronder statushouders, slechts een kleine kans hebben op een woning. Om te voorkomen dat de kansen voor Purmerendse woningzoekenden nog kleiner worden, moet Purmerend zich tegen deze uitruil uitspreken en daarom stelt GBP de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W:

  1. Was het college ten tijde van publicatie van het bericht al op de hoogte van het voorstel van de gemeente Amsterdam?
  2. GBP ziet volkshuisvesting als een van de grootste en belangrijkste uitdagingen. Daarom zijn wij van mening dat ontwikkelingen die de kansen van Purmerendse woningzoekenden wezenlijk kunnen beïnvloeden, besproken zouden moeten worden in de gemeenteraad. Is het college bereid om, alvorens het met een standpunt over de Amsterdamse ‘asiel-uitruil’ naar buiten treedt, de casus te bespreken met de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college, gezien het belang van deze casus, de gemeenteraad op de hoogte houden van ontwikkelingen m.b.t. het voorstel van de gemeente Amsterdam indien die relevant zijn voor de gemeente Purmerend?
  4. Op 24 mei 2023 schreef het college: ‘Purmerendse steun houdt dus niet in dat Purmerend straks wettelijke urgenten en statushouders van Amsterdam overneemt’. Is het college nog steeds dezelfde mening toegedaan? (Raadsbrief: 1583469)
  5. Is het college het met de fractie van GBP eens dat het opvangen van een nog groter aantal statushouders, betekent dat de positie van woningzoekenden binnen de gemeente Purmerend verder zal verslechteren, en daarmee onwenselijk is? Zo nee, waarom niet?

Draagvlak bij woningcorporaties en huurdersverenigingen nihil

In de zogenaamde ‘prestatieafspraken’ is de gemeente Purmerend met o.a. woningcorporaties en huurdersverenigingen overeengekomen dat maximaal 33% van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan mensen met een urgentieverklaring. Deze afspraak dreigt nu te worden geschonden. In Binnenlands Bestuur vertelde Albers daarover het volgende: ‘Mensen zonder zo’n verklaring maken nu al weinig kans op een woning. Als we nog meer statushouders moeten huisvesten komen die afspraken verder in het nauw. Dan moeten mensen zonder verklaring nog langer wachten op een betaalbare woning.’

‘Ik weet dat de huurdersverenigingen en woningcorporaties dat echt niet aankunnen en niet zien zitten’

– Jordi Albers in Binnenlands Bestuur

Gesprek over de ‘asiel-uitruil’ bij RTV Purmerend

Op 18 januari lichtte Jordi Albers zijn vragen toe bij het programma raadszaken van RTV Purmerend, luister het gesprek hier terug: https://rtvpurmerend.nl/fragmenten/audio/jordi-albers-tegen-voorstel-asieluitruil-dat-is-niet-per-se-goed

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *