Voorstel om geheimhouding documenten Stadsverwarming op te heffen

Voorstel om geheimhouding documenten Stadsverwarming op te heffen

Hef geheimhouding op

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad een aantal brieven ontvangen die een relatie hebben met de technische problemen bij de Stadsverwarming Purmerend (SVP). Het college van B&W heeft deze brieven geheim verklaard. In de raadsvergadering van donderdag 25 januari zal Frank Schaaij (GBP) voorstellen om de geheimhouding die is opgelegd op de informatie in de betreffende raadsbrieven, op te heffen.

Het voorstel van GBP komt niet uit de lucht vallen. Al langere tijd zet de partij zich in voor een transparant bestuur. De fractie van GBP hanteert het principe ‘openbaar, tenzij’ en stelt dat transparantie essentieel is om als lokaal bestuur het vertrouwen van inwoners te genieten. Raadslid Albers (GBP) onderzoekt omwille hiervan hoe de gemeente Purmerend uitvoering geeft aan de Wet Open Overheid en stelde hierover schriftelijke en technische vragen. Indien nodig zal de fractie van GBP met een verbeterplan komen om transparantie te bevorderen.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *