Notitie Jongerenraad naar raad

Notitie Jongerenraad naar raad

Al langer pleit Gemeentebelangen Purmerend voor het instellen van een Jongerenraad Purmerend. In deze raad nemen Purmerendse jongeren plaats die een serieuze stem krijgen in het beleid wat in de gemeente wordt gevoerd. Nu stuurt Gemeentebelangen samen met D66 een bespreeknotitie hiervoor naar de gemeenteraad.

In het partijprogramma van Gemeentebelangen is het instellen van een raad voor jongeren een prominent punt. Het is noodzakelijk om jongeren veel beter te betrekken bij de lokale politiek, en bij de samenleving als geheel. In verschillende gemeenten bestaat zo’n jongerenraad en is dit een succes, zoals in de gemeente Diemen.

Jordi Albers, fractieadviseur bij Gemeentebelangen en Bram Buskoop, raadslid bij de partij, benadrukken samen met D66 het belang van het betrekken van scholen bij het instellen van een dergelijke raad. Dat is essentieel om de verbinding tussen de jongeren in de jongerenraad en de jongeren in de stad te laten slagen.

Raad positief over jongerenraad

In een eerdere fase sprak de raad zich al positief uit over het voorstel. Een motie daarvoor werd toen niet aangenomen, omdat het verzoek was om een uitgebreidere notitie te schrijven. D66 en Gemeentebelangen hebben deze notitie nu samen opgesteld.

De hoop is dat de raad voor de zomer van 2020 goedkeuring geeft voor het instellen van de jongerenraad, zodat deze in 2021 van start kan gaan. Naast de jongerenraad heeft Gemeentebelangen nog meer ideeën voor het versterken van de lokale democratie.

Bekijk hier de bespreeknotitie


Lees meer recente berichten:

  • Bijstandsgerechtigden Purmerend niet langer gekort door thuiswonend kind
    Op 30 juni nam de Purmerendse gemeenteraad een motie van GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen Purmerend betreffende de kostendelersnorm aan. Deze motie verzoekt het college om vanaf 1 juli mensen die onder de kostendelersnorm vallen doordat hun kind de leeftijd van 21 bereikt, niet langer te korten. Daarnaast verzoekt de raad…
    Lees meer
  • GBP & D66 bevragen college over aanvraag energietoeslag
    De fracties van Gemeentebelangen en D66 hebben gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld over de aanvraag van de energietoeslag. Dit naar aanleiding van een artikel in het Noordhollands Dagblad waaruit blijkt dat de aanvraagprocedure in Purmerend veel ingewikkelder is dan in omliggende gemeenten. Ingewikkelde procedures Inwoners die recht hebben…
    Lees meer
close
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.