Gemeentebelangen over ‘De Woonplek’

Gemeentebelangen over ‘De Woonplek’

Vaker bericht Gemeentebelangen over ‘De Woonplek’. Bekijk en luister hier het betoog van GBP-raadslid Rijn Buskoop over ‘De Woonplek’ terug! Gemeentebelangen wil De Woonplek op een andere locatie dan voorgesteld.

Daarom tekenden meer dan 3.500 mensen een petitie om de plannen tegen te houden. Ook is er inmiddels een website en een Facebookgroep van de ‘Actiegroep De Woonplek’ online.

Het betoog van GBP-raadslid Rijn Buskoop over ‘De Woonplek’

Gemeentebelangen stelde ook een vraag aan wethouder Kroese, namelijk of het ondenkbaar is dat ‘De Woonplek’ op een andere locatie komt. Daarop antwoordde Kroese dat hij het niet ondenkbaar is, maar dat hij geen mogelijkheden zag voor andere locaties. Inmiddels heeft Kroese bekendgemaakt wel te kijken naar andere locaties en dus het voorstel van Gemeentebelangen en andere partijen over te nemen.

GBP-raadslid Rijn Buskoop vraagt of het mogelijk is te kijken naar andere locaties. De wethouder ziet geen andere locaties.

Eerder berichtte Gemeentebelangen al over de slechte communicatie over het voorstel. De communicatie van de gemeente richting inwoners is vaker problematisch en heeft omtrent dit voorstel helaas een dieptepunt bereikt. Bewoners zaten met veel vragen over de onzekere toekomst van hun buurt, maar die vragen konden vaak niet worden beantwoord omdat er nog geen concrete plannen zijn behalve de locatie.

GBP zei al vaker: kom met een volledig plan voor De Woonplek en niet met halve plannen waardoor bewoners nooit antwoord kunnen krijgen op hun vragen. Lees hier ook het nieuwsbericht over de gekozen locatie van GBP, waarin we uitleggen waarom een andere locatie goed is.


Lees meer recente berichten:

  • GBP verzoekt college om draagvlakonderzoek deelmobiliteit
    De commissie Ruimte vergaderde donderdagavond 23 maart over het Kwaliteitsplan en het Mobiliteitsprogramma van Eisen voor het Waterlandkwartier. Gemeentebelangen beperkte zich bij de bespreking vooral tot het onderwerp Deelmobiliteit. In het Waterlandkwartier wordt van toekomstige bewoners namelijk verwacht dat hun autobezit afneemt. Inwoners kunnen in plaats van hun eigen auto…
    Lees meer
  • GBP presents: hoe word je actief in de lokale politiek?
    Gemeentebelangen Purmerend organiseert op 14 maart van 19:00 tot uiterlijk 21:00 een online bijeenkomst voor inwoners van de gemeente Purmerend waarin wordt uitgelegd hoe Purmerenders politiek actief kunnen worden. Ook wordt er verteld hoe het werk van een raadslid eruit ziet en hoe de gemeenteraad werkt. Daarnaast is er ruim…
    Lees meer
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.