‘Geen commercialisering van het Twiske’

‘Geen commercialisering van het Twiske’

Twiskegebied

Gemeentebelangen Purmerend wil geen commercialisering van het Twiskegebied. Voor Gemeentebelangen is het gebied een natuur- en recreatiegebied, met de nadruk op natuur. Er ligt nu echter een voorstel om er een commercieel, toeristische trekpleister van te maken met meer festivals en overnachtingen.

In een ambitiedocument van het recreatieschap staan de wensen om overnachtingen in het gebied toe te laten en het aantal festivals uit te bereiden. Dat brengt een discussie teweeg wat het Twiske voor gebied moet zijn: een van rust, natuur en recreatie, of een van festivals en toerisme.

Verschillende partijen vinden het prima als overnachtingen worden toegestaan en meer festivals in het gebied komen, maar voor Gemeentebelangen is het Twiske een natuur- en recreatiegebied. Een gebied waar mensen voor de dag komen om te recreëren, maar niet dag in dag uit kunnen blijven. Dat verstoort de natuur te veel. Bovendien zijn er voldoende festivals en overnachtigingsmogelijkheden in de regio.

Twiske = natuur- en recreatiegebied

Het aantal natuurgebieden in Nederland en in de provincie staat onder druk. Groen opofferen voor commerciële activiteiten vindt Gemeentebelangen geen goed idee. De gezondheid en recreatiemogelijkheden van inwoners zijn belangrijker dan de winsten van private partijen. Laat het Twiske vooral in zijn huidige vorm bestaan en maak geen grote aanpassingen die natuur kunnen aantasten.

Lees meer over de standpunten van GBP over natuur en milieu.


Lees meer recente berichten:

  • GBP verzoekt college om draagvlakonderzoek deelmobiliteit
    De commissie Ruimte vergaderde donderdagavond 23 maart over het Kwaliteitsplan en het Mobiliteitsprogramma van Eisen voor het Waterlandkwartier. Gemeentebelangen beperkte zich bij de bespreking vooral tot het onderwerp Deelmobiliteit. In het Waterlandkwartier wordt van toekomstige bewoners namelijk verwacht dat hun autobezit afneemt. Inwoners kunnen in plaats van hun eigen auto…
    Lees meer
  • GBP presents: hoe word je actief in de lokale politiek?
    Gemeentebelangen Purmerend organiseert op 14 maart van 19:00 tot uiterlijk 21:00 een online bijeenkomst voor inwoners van de gemeente Purmerend waarin wordt uitgelegd hoe Purmerenders politiek actief kunnen worden. Ook wordt er verteld hoe het werk van een raadslid eruit ziet en hoe de gemeenteraad werkt. Daarnaast is er ruim…
    Lees meer
Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.