Nieuws

Discussie over Stadsverwarming

Afgelopen donderdag 21 november was er discussie in de raad over Stadsverwarming Purmerend (SVP). Wat Gemeentebelangen betreft worden winsten vooral ingezet voor structureel lagere tarieven en wordt de SVP op termijn een coöperatie waar gebruikers de baas zijn.

Behoudend over woningen in De Koog

Gemeentebelangen denkt behoudend over woningen in De Koog. Graag zien we eerst een plan van het college en steun vanuit ondernemers aldaar, voordat er ‘zomaar’ woningbouw wordt toegestaan.

Gemeentebelangen: ‘Extra geld voor nachtopvang’

Gemeentebelangen Purmerend heeft een drietal voorstellen gedaan om de nachtopvang in Purmerend te verbeteren. Zo moet er meer geld naartoe, moeten de openingstijden verruimd worden en de kosten van de nachtopvang bekostigd worden door de gemeente.

Op bezoek bij bewoners Grotenhuysweg

Woensdag 13 november was Gemeentebelangen op bezoek bij bewoners van de Grotehuysweg. Dit naar aanleiding van problemen rondom verkeersveiligheid in de buurt. Gemeentebelangen ging op bezoek om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn om verkeersveiligheid te verbeteren.

Stadsverwarming wordt volgend jaar goedkoper

De tarieven van de Stadsverwarming gaan volgend jaar omlaag, zo meldt onder meer het Noordhollands Dagblad deze week. Gemeentebelangen is blij met deze tariefsverlaging, omdat gebruikers enkele tientjes per jaar goedkoper uitkomen voor de Stadsverwarming Purmerend (SVP). Er moet echter nog meer gebeuren.

Weinig veranderingen in de begroting

Ondanks de vele voorstellen van partijen in de oppositie, zijn er weinig veranderingen in de begroting van 2020 doorgevoerd. Wel kreeg Gemeentebelangen een voorstel aangenomen over het scheiden van afval.

Motie van GBP over afvalscheiding

De motie van GBP over afvalscheiding op scholen is aangenomen door de gemeenteraad. Het voorstel roept het college op te overleggen met scholen over afval scheiden en het apart inzamelen en ophalen van plastic afval.

Abonneer hier op onze nieuwsbrief, 1x per maand ons nieuws over Purmerend.